Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:219:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 219, 10. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 219

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
10. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2006 af 9. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/2006 af 9. august 2006 om ændring af bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 1440/2005 for så vidt angår de kvantitative lofter for visse stålprodukter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/2006 af 9. august 2006 om ændring af bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 1899/2005 for så vidt angår de kvantitative lofter for visse stålprodukter

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2006 af 9. august 2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/2007 af den minimumspris, der skal betales producenterne for tørrede blommer, og produktionsstøtten for svesker

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2006 af 9. august 2006 om fastsættelse for produktionsåret 2005/2006 af oplagringsstøtten for uforarbejdede tørrede druer og figner

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/2006 af 9. august 2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/2007 af oplagringsorganernes opkøbspris for uforarbejdede tørrede druer og figner

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1208/2006 af 8. august 2006 om forbud mod fiskeri efter makrel i ICES-område IIa (EF-farvande), IIIa, IIIb, c og d (EF-farvande) og IV fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2006 af 9. august 2006 om forbud mod fiskeri efter byrkelange i ICES-område VI og VII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2006 af 9. august 2006 om 67. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2006 af 9. august 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

20

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

22

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 2. august 2006 om ajourføring af bilagene til den monetære konvention indgået mellem Den Franske Republiks regering, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Fyrstendømmet Monacos regering

23

 

*

Kommissionens beslutning af 8. august 2006 om ændring af beslutning 2002/300/EF for så vidt angår de områder, der er udelukket fra listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens (meddelt under nummer K(2006) 3518)  ( 1 )

28

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/560/RIA af 24. juli 2006 om ændring af afgørelse 2003/170/RIA om fælles benyttelse af forbindelsesofficerer udsendt af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top