Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:217:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 217, 08. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 217

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
8. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1195/2006 af 18. juli 2006 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (1)

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1196/2006 af 7. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1197/2006 af 7. august 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2967/85 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe

6

 

*

Rådets direktiv 2006/67/EF af 24. juli 2006 om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (kodificeret udgave) (1)

8

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 9. juni 2006 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visse aspekter af lufttrafik

16

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visse aspekter af lufttrafik

17

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2006 om udnævnelse af præsidenten for EF-Sortsmyndigheden

28

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 3. august 2006 om ændring af bilag XI til Rådets direktiv 2003/85/EF for så vidt angår listen over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus til fremstilling af vaccine (meddelt under nummer K(2006) 3447)  (1)

29

 

*

Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om Fællesskabets indkøb af markørvacciner mod klassisk svinepest til udvidelse af EF-lagrene af disse vacciner (meddelt under nummer K(2006) 3461)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top