EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:201:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 201, 25. juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 201

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
25. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1126/2006 af 24. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1030/2003, og om suspension af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1127/2006 af 24. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2006 af 24. juli 2006 om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til (Kodificeret udgave)

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1129/2006 af 24. juli 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2006 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1130/2006 af 24. juli 2006 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2006 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2006 af 24. juli 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 18. maj 2006 om indgåelse af konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

15

 

*

Rådets afgørelse af 27. juni 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om jordbundsbeskyttelse, protokollen om energi og protokollen om turisme til Alpekonventionen

31

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 2006 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af metaflumizon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplet (meddelt under nummer K(2006) 3238)  ( 1 )

34

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/518/FUSP af 24. juli 2006 om ændring og forlængelse af visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top