EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:199:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 199, 21. juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 199

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
21. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/2006 af 20. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2006 af 20. juli 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1115/2006 af 20. juli 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 3703/85 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende de fælles handelsnormer for visse ferske eller kølede fisk

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1116/2006 af 20. juli 2006 om forbud mod fiskeri efter ansjos i ICES-underområde VIII

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2006 af 20. juli 2006 om ydelse af slagtepræmie og supplerende betalinger i forbindelse med slagtning af dyr i Nederlandene som følge af veterinærforanstaltninger

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2006 af 20. juli 2006 om suspension af udstedelsen af importlicenser for newzealandsk smør, der importeres i forbindelse med et toldkontingent

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1119/2006 af 20. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2006 omhandlede licitation

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2006 af 20. juli 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1057/2006 omhandlede licitation

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2006 af 20. juli 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2006 af 20. juli 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2006 af 20. juli 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 11. juli 2006 om ændring af beslutning 2005/231/EF om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, som forbruges af visse husholdninger og virksomheder i servicesektoren, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (meddelt under nummer K(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

33

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 2006 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2006) 3257)  ( 1 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top