Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:192:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 192, 13. juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 192

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
13. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1054/2006 af 12. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2006 af 12. juli 2006 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår flubendazol og lasalocid ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2006 af 12. juli 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2006 af 12. juli 2006 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2006 af 12. juli 2006 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2006 af 12. juli 2006 om åbning af en licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2006 af 12. juli 2006 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1061/2006 af 12. juli 2006 om fastsættelse af en fælles tildelingskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2006 af 12. juli 2006 om fastsættelse af en fælles tildelingskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2006 af 12. juli 2006 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2006 af 12. juli 2006 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om ret til import, som er indgivet under forordning (EF) nr. 1081/1999 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2006 af 12. juli 2006 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 3. september 2004 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 over for Boliden AB, Boliden Fabrication AB og Boliden Cuivre & Zinc SA, Austria Buntmetall AG og Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Halcor SA, HME Nederland BV, IMI plc, IMI Kynoch Ltd og IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA og Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. og DENO Acquisition EURL, Outokumpu Oyj og Outokumpu Copper Products OY og Wieland Werke AG (Sag C.38.069 — VVS-rør af kobber) (meddelt under nummer K(2004) 2826)

21

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/486/FUSP af 11. juli 2006 om gennemførelse af fælles aktion 2005/557/FUSP om Den Europæiske Unions civil-militære aktion til støtte for Den Afrikanske Unions mission i Darfur-området i Sudan

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top