Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:187:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 187, 08. juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 187

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
8. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1038/2006 af 7. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1039/2006 af 7. juli 2006 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovenien, Slovakiet og Sverige ligger inde med

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2006 af 7. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 for så vidt angår deres anvendelsesperiode

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2006 af 7. juli 2006 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos får ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2006 af 7. juli 2006 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 28, stk. 3 og 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2006 af 7. juli 2006 om fastsættelse af den faktiske olivenolieproduktion og enhedsbeløbet for produktionsstøtten for produktionsåret 2004/05

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2006 af 7. juli 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1019/2002 om handelsnormer for olivenolie

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1045/2006 af 7. juli 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/2007

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1046/2006 af 7. juli 2006 om udstedelse af eksportlicenser for vin

23

 

*

Kommissionens direktiv 2006/41/EF af 7. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clothianidin og pethoxamid som aktive stoffer ( 1 )

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 29. maj 2006 om afslutning af konsultationsproceduren med Den Islamiske Republik Mauretanien i henhold til den reviderede Cotonou-aftales artikel 96

28

 

*

Rådets afgørelse af 27. juni 2006 om tilpasning af de godtgørelser, der er omhandlet i afgørelse 2003/479/EF om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet

32

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 4. juli 2006 om den endelige fordeling for 2006 mellem medlemsstaterne af de midler fra Fællesskabsfonden for Tobak, der skal anvendes til at finansiere foranstaltningerne i artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 2182/2002 (meddelt under nummer K(2006) 3030)

33

 

*

Kommissionens beslutning af 5. juli 2006 om anerkendelse af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (meddelt under nummer K(2006) 3024)

35

 

*

Kommissionens beslutning af 6. juli 2006 om foranstaltninger for at forebygge spredning af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenza A-virus af subtype H5N1 hos fugle, der holdes i zoologiske haver og officielt godkendte organer, institutter eller centre i medlemsstaterne, og om ophævelse af beslutning 2005/744/EF (meddelt under nummer K(2006) 3054)  ( 1 )

37

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/475/FUSP af 12. juni 2006 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Gabonesiske Republik om status for de EU-ledede styrker i Den Gabonesiske Republik

42

Aftale mellem den Europæiske Union og den Gabonesiske Republik om status for EU-ledede styrker i den Gabonesiske Republik

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top