EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:164:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 164, 16. juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 164

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
16. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 870/2006 af 15. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 871/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse for produktionsåret 2005/06 af den faktiske produktion af ikke-egreneret bomuld og den deraf følgende nedsættelse af målprisen

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 872/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. juni 2006

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 873/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 16. juni 2006

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 29. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 878/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 879/2006 af 15. juni 2006 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2006 af 15. juni 2006 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 882/2006 af 15. juni 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

26

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 7. juni 2006 om ændring af beslutning 2001/881/EF og 2002/459/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder (meddelt under nummer K(2006) 2178)  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens beslutning af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (meddelt under nummer K(2006) 2400)  ( 1 )

51

 

*

Kommissionens beslutning af 14. juni 2006 om visse overgangsforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2006) 2402)  ( 1 )

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top