EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:144:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 144, 31. maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 144

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
31. maj 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 797/2006 af 22. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2006 af 30. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 799/2006 af 30. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1168/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det østrigske interventionsorgan

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2006 af 30. maj 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af ungtyre til opfedning (1. juli 2006-30. juni 2007)

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 801/2006 af 30. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1384/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det ungarske interventionsorgans besiddelse

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2006 af 30. maj 2006 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 803/2006 af 30. maj 2006 om fravigelse af forordning (EØF) nr. 1915/83 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 804/2006 af 30. maj 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 29. maj 2006 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2005/930/EF

21

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Indien i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994, knyttet til Rådets afgørelse 2004/617/EF

24

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Pakistan i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994, knyttet til Rådets afgørelse 2004/618/EF

24

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris og om ændring af afgørelse 2004/617/EF, 2004/618/EF og 2004/619/EF, knyttet til Rådets afgørelse 2005/476/EF

24

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/380/FUSP af 29. maj 2006 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2006/231/FUSP

25

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top