EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:124:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 124, 11. maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 124

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
11. maj 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 711/2006 af 20. marts 2006 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringerne af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union og om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2006 af 10. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 713/2006 af 10. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1695/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det franske interventionsorgan

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 714/2006 af 10. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1164/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det polske interventionsorgan

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 715/2006 af 10. maj 2006 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. marts 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

13

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII, i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens Og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

15

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 28. april 2006 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2006) 1702)

21

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2006 om at bemyndige Polen til at forbyde anvendelse på landets område af 16 genetisk modificerede majssorter med den genetiske modifikation MON 810, der er opført i den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, i henhold til Rådets direktiv 2002/53/EF (meddelt under nummer K(2006) 1795)

26

 

*

Kommissionens afgørelse af 10. maj 2006 om ændring af afgørelse 2005/380/EF om nedsættelse af en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret

29

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top