EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:116:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 116, 29. april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 116

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 655/2006 af 27. april 2006 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, som indførtes ved forordning (EF) nr. 964/2003 på importen af rørfittings af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at gælde for importen af rørfittings af jern og stål afsendt fra Filippinerne, uanset om de er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 656/2006 af 28. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2006 af 10. april 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår Det Forenede Kongerige og om ophævelse af Rådets beslutning 98/256/EF og beslutning 98/351/EF og 1999/514/EF ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 658/2006 af 27. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2006 af 27. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2006 af 27. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 661/2006 af 28. april 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 312/2001 om gennemførelsesbestemmelser for import af olivenolie med oprindelse i Tunesien for så vidt angår den månedlige begrænsning for perioden 1. maj til 31. oktober 2006

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 662/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 8. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 663/2006 af 28. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 343/2006 om indledning af opkøb af smør i visse medlemsstater for perioden 1. marts til 31. august 2006

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 664/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 39. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. maj 2006

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

48

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 670/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. maj 2006

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 671/2006 af 28. april 2006 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 299/2006 om udstedelse af importlicenser for ris med oprindelse i AVS-staterne og de oversøiske lande og territorier, der er indgivet ansøgninger om i løbet af de fem første arbejdsdage af februar 2006 i henhold til forordning (EF) nr. 638/2003

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 672/2006 af 28. april 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 8. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

55

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 673/2006 af 28. april 2006 om den 8. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

57

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2006 af 28. april 2006 om 65. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

58

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 16. marts 2006 om godkendelse af medlemsstaternes undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i 2006 (meddelt under nummer K(2006) 780)

61

 

*

Kommissionens beslutning af 28. april 2006 om mulighederne for støtte til udgifter, som visse medlemsstater afholder i 2006 til indsamling og behandling af de data, der er nødvendige for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik (meddelt under nummer K(2006) 1704)

68

 

*

Kommissionens beslutning af 28. april 2006 om tildeling til Danmark, Tyskland og Det Forenede Kongerige af dage, hvor et fiskerfartøj må være til stede i et område, jf. bilag IIA, punkt 8.1, litra h), i Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 (meddelt under nummer K(2006) 1714)

72

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/317/FUSP af 10. april 2006 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kroatien om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

73

Aftale mellem Republikken Kroatien og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

74

 

*

Rådets fælles holdning 2006/318/FUSP af 27. april 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

77

 

*

Rådets fælles aktion 2006/319/FUSP af 27. april 2006 om Den Europæiske Unions militæroperation til støtte for De Forenede Nationers mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) under valgprocessen

98

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top