EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:107:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 107, 20. april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 107

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 604/2006 af 19. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 349/2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2006 af 19. april 2006 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 398/2004 på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af silicium afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej, og om registrering af denne import

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1374/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2006 af 18. april 2006 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2006 af 19. april 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2006 af 19. april 2006 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2006 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. april 2006 om videreanvendelse af Kommissionens informationer

38

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om ændring af beslutning 2004/639/EF for så vidt angår Kroatien (meddelt under nummer K(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om ændring af beslutning 2006/135/EF for så vidt angår oprettelse af område A og B i visse medlemsstater som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza (meddelt under nummer K(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 7. april 2006 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top