EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:104:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 104, 13. april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 104

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
13. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2006 af 12. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 587/2006 af 12. april 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2006 af 12. april 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2006 af 12. april 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2006 af 12. april 2006 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 591/2006 af 12. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 592/2006 af 12. april 2006 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2006 af 12. april 2006 om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 594/2006 af 12. april 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 7. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 595/2006 af 12. april 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 7. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 596/2006 af 12. april 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 7. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 597/2006 af 12. april 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. april 2006

27

 

*

Kommissionens direktiv 2006/39/EF af 12. april 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl og triticonazol som aktive stoffer ( 1 )

30

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 6. april 2006 om udnævnelse af en generaladvokat ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

36

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 6. april 2006 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

37

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 6. april 2006 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

38

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 6. april 2006 om udnævnelse af dommere og generaladvokater ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

39

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2006 om ændring af beslutning 2004/450/EF for så vidt angår standardbestemmelser for indholdet af ansøgninger om EF-tilskud til programmer for udryddelse, overvågning og bekæmpelse af TSE (meddelt under nummer K(2006) 1247)  ( 1 )

40

 

*

Kommissionens henstilling af 11. april 2006 om risikobegrænsende foranstaltninger for stofferne: dibutylphthalat; 3,4-dichloranilin diisodecylphthalat, 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C9-11-forgrenet alkylestere, C10-rige; diisononylphthalat, 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C8-10-forgrenet alkylestere, C9-rige; ethylendiamintetraacetat; methylacetat, monochloreddikesyre; n-pentan tetranatriumethylendiamintetraacetat ( 1 )

45

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om ændring af beslutning 2003/526/EF for så vidt angår foranstaltninger vedrørende bekæmpelse af klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2006) 1521)  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår udvidelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom til visse dele af Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskland) og afslutning af disse planer i andre dele af Rheinland-Pfalz (meddelt under nummer K(2006) 1531)

51

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. april 2006 om udnævnelse af medlemmer af Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme ( 1 )

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top