EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:099:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 99, 07. april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
7. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 564/2006 af 6. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2006 af 6. april 2006 om undersøgelses- og oplysningskrav for importører eller producenter af en række prioriterede stoffer i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2006 af 6. april 2006 om ændring og fravigelse af forordning (EF) nr. 2014/2005 om licenser under ordningen for import af bananer i Fællesskabet for bananer, der overgår til fri omsætning til toldsatsen i den fælles toldtarif, og om ændring af forordning (EF) nr. 219/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden fra 1. marts til 31. december 2006

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 567/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 7. april 2006

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 568/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 569/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 570/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 571/2006 af 6. april 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 572/2006 af 6. april 2006 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 573/2006 af 6. april 2006 om bud for indførsel af sorghum, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/2005 omhandlede licitation

20

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 8. februar 2006 om statsstøtte C 22/2004 (ex N 648/2001) skattefradrag for erhvervsfiskere (Sverige) (meddelt under nummer K(2006) 265)  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA (meddelt under nummer K(2006) 1248)  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens beslutning af 5. april 2006 om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada (meddelt under nummer K(2006) 1258)  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslutning af 5. april 2006 om ændring af beslutning 2004/453/EF for så vidt angår Sverige og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2006) 1259)  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens beslutning af 6. april 2006 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue i Spanien (meddelt under nummer K(2006) 1262)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslutning af 6. april 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 2006/254/EF [meddelt under nummer K(2006) 1556]  ( 1 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top