EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:089:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 89, 28. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 89

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
28. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 490/2006 af 27. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 491/2006 af 27. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2006 af 27. marts 2006 om midlertidige og permanente godkendelser af visse fodertilsætningsstoffer ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2006 af 27. marts 2006 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med reformen af den fælles markedsordning for sukker og om ændring af forordning (EF) nr. 1265/2001 og (EF) nr. 314/2002

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2006 af 27. marts 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 495/2006 af 27. marts 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2006 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2006 af 27. marts 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2006 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 497/2006 af 27. marts 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2006 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

26

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 27. februar 2006 om indgåelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

28

Protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer som følge af den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af den Europæiske Union

30

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

45

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens Beslutning af 21. marts 2006 om ændring af Kommissionens beslutning 97/245/EF, Euratom om de nærmere retningslinjer for medlemsstaternes meddelelse af visse oplysninger til Kommissionen inden for rammerne af ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (meddelt under nummer K(2006) 845)

46

 

*

Kommissionens beslutning af 27. marts 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Bulgarien i forbindelse med højpatogen aviær influenza i det pågældende tredjeland (meddelt under nummer K(2006) 890)  ( 1 )

52

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 13. marts 2006 om ændring af afgørelse ECB/2002/11 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2006/3)

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top