EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:088:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 88, 25. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 88

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
25. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 486/2006 af 20. marts 2006 om gennemførelse af aftalen om toldfrihed for integrerede multichipkredsløb (MCP) ved ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 487/2006 af 24. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2006 af 24. marts 2006 om fastsættelse for 2006 af vekselkursen for struktur- og miljøforanstaltninger

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 489/2006 af 24. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 for så vidt angår hampesorter til fiberproduktion, der giver ret til direkte betalinger

7

 

*

Kommissionens direktiv 2006/35/EF af 24. marts 2006 om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

9

 

*

Kommissionens direktiv 2006/36/EF af 24. marts 2006 om ændring af direktiv 2001/32/EF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, og om ophævelse af direktiv 92/76/EØF

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 13. maj 2003 om tysklands statsstøtte til fordel for Kahla Porzellan GmbH og Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (meddelt under nummer K(2003) 1520)  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens beslutning af 16. november 2004 om en tysk støtteordning til fordel for producenter af kornbrændevin (meddelt under nummer K(2004) 3953)  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslutning af 24. marts 2006 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, med oprindelse i Madagaskar (meddelt under nummer K(2006) 888)  ( 1 )

63

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/242/FUSP af 20. marts 2006 vedrørende gennemgangskonferencen i 2006 om konventionen om biologiske våben og toksinvåben

65

 

*

Rådets fælles aktion 2006/243/FUSP af 20. marts 2006 om støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) inden for uddannelse og kapacitetsopbygning til kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

68

 

*

Rådets fælles holdning 2006/244/FUSP af 20. marts 2006 om Den Europæiske Unions deltagelse i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO)

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top