EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:084:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 84, 23. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
23. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 469/2006 af 22. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 470/2006 af 22. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1063/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 471/2006 af 22. marts 2006 om fravigelse for 2006 af forordning (EF) nr. 1445/95 for så vidt angår datoerne for udstedelse af eksportlicenser for oksekød

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2006 af 22. marts 2006 om fravigelse for 2006 af forordning (EF) nr. 1518/2003 for så vidt angår datoerne for udstedelse af eksportlicenser inden for svinekødssektoren

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 ( 1 )

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 475/2006 af 22. marts 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 476/2006 af 21. marts 2006 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

31

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juni 2005 om Nederlandenes statsstøtte til AVR til behandling af farligt affald (meddelt under nummer K(2005) 1789)  ( 1 )

37

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 ( EUT L 307 af 24.11.2003 )

60

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter ( EUT L 178 af 9.7.2005 )

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top