EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:065:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 65, 07. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 65

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
7. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 389/2006 af 27. februar 2006 om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund og om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 390/2006 af 6. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2006 af 6. marts 2006 om åbning af licitation nr. 56/2006 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2006 af 6. marts 2006 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for svampekonserves fra den 1. april 2006

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 393/2006 af 6. marts 2006 om åbning og forvaltning af et autonomt toldkontingent for hvidløg fra den 1. april 2006

18

 

*

Kommissionens direktiv 2006/26/EF af 2. marts 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ( 1 )

22

 

*

Kommissionens direktiv 2006/28/EF af 6. marts 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 1 )

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 27. februar 2006 om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EU-Chile med hensyn til ændring af bilag I til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage højde for konsolideringen af de toldpræferencer, som Chile er indrømmet under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer (GSP)

30

 

*

Rådets beslutning af 27. februar 2006 om bemyndigelse af Kongeriget Nederlandene til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

45

 

 

Kommissionen

 

*

Afgørelse nr. 33/2005 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, den 16. februar 2006 om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

47

 

*

Kommissionens beslutning af 28. februar 2006 om ændring af beslutning 2006/7/EF for så vidt angår udvidelse af landelisten og forlængelse af anvendelsesperioden (meddelt under nummer K(2006) 619)  ( 1 )

49

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2006/184/FUSP af 27. februar 2006 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top