Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:040:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 40, 11. februar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 40

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
11. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 239/2006 af 10. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 240/2006 af 10. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 241/2006 af 10. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1004/2001 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 242/2006 af 10. februar 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 243/2006 af 10. februar 2006 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2006 af 10. februar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2006 af 10. februar 2006 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2006 af 10. februar 2006 om 63. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Afgørelse nr. 1/2005 truffet af associeringsrådet EU-Bulgarien af 9. marts 2005 om Bulgariens deltagelse i Fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder (RAPEX-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed

15

 

*

Rådets afgørelse af 30. januar 2006 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principe, for perioden 1. juni 2005-31. maj 2006

17

Aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principe, for perioden 1. juni 2005-31. maj 2006

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 6. februar 2006 om EF-tilskud til Tyskland og Portugal til deres programmer til udbygning af infrastrukturerne for plantesundhedskontrol af planter og planteprodukter fra tredjelande (meddelt under nummer K(2006) 238)

21

 

*

Kommissionens beslutning af 10. februar 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i visse tredjelande (meddelt under nummer K(2006) 332)  ( 1 )

24

 

*

Kommissionens beslutning af 10. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med mistanke om eller bekræftede tilfælde af højpatogen aviær influenza hos vilde fugle i Grækenland (meddelt under nummer K(2006) 455)

26

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 3. februar 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om Den Europæiske Centralbanks rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for det europæiske system af centralbanker (ECB/2006/2)

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top