EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:019:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 19, 24. januar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 19

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
24. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2006 af 23. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 110/2006 af 23. januar 2006 om overgangsforanstaltninger for eksportlicenser for eksport af olivenolie fra Fællesskabet til tredjelande

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 111/2006 af 23. januar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 112/2006 af 23. januar 2006 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 93/2006

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 113/2006 af 23. januar 2006 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 94/2006

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 114/2006 af 23. januar 2006 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

10

 

*

Kommissionens direktiv 2006/8/EF af 23. januar 2006 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater ( 1 )

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. december 2005 om ændring af Kommissionens forretningsorden

20

 

*

Kommissionens henstilling af 18. januar 2006 om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2006 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter samt nationale overvågningsprogrammer for 2007 (meddelt under nummer K(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens beslutning af 16. januar 2006 om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

Kommissionens beslutning af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer (meddelt under nummer K(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/29/FUSP af 23. januar 2006 om ophævelse af fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien

34

 

*

Rådets fælles holdning 2006/30/FUSP af 23. januar 2006 om forlængelse og supplering af restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

36

 

*

Rådets fælles holdning 2006/31/FUSP af 23. januar 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Liberia

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top