Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:015:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 15, 20. januar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 15

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 85/2006 af 17. januar 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opdrættede laks med oprindelse i Norge og om endelig opkrævning af den midlertidige told

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 86/2006 af 19. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 87/2006 af 19. januar 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge uafskallet ris, som det græske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 88/2006 af 19. januar 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge uafskallet ris, som det spanske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2006 af 19. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2295/2003 for så vidt angår de betegnelser, der kan benyttes ved markedsføring af æg i tilfælde af restriktioner for adgang for høns til udendørs arealer

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 90/2006 af 19. januar 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 91/2006 af 19. januar 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 17. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 92/2006 af 19. januar 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 20. januar 2006

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 93/2006 af 19. januar 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2006 af 19. januar 2006 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 95/2006 af 19. januar 2006 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 96/2006 af 19. januar 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 97/2006 af 19. januar 2006 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 98/2006 af 19. januar 2006 om bud for indførsel af sorghum, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/2005 omhandlede licitation

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 99/2006 af 19. januar 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2093/2005 omhandlede licitation

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2006 af 19. januar 2006 om udstedelse af eksportlicenser for vin

47

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 2005 om ændring af beslutning 2005/59/EF for så vidt angår de områder i Slovakiet, som planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin skal gennemføres i (meddelt under nummer K(2005) 5632)

48

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top