EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:335:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 335, 21. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
21. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2005 af 20. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2093/2005 af 20. december 2005 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2094/2005 af 20. december 2005 om åbning af en licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2095/2005 af 20. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår meddelelse af oplysninger vedrørende tobak

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 af 20. december 2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2097/2005 af 20. december 2005 om genåbning af fiskeriet efter dybvandsrejer i NAFO-afsnit 3L fra fartøjer, der fører litauisk flag

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2098/2005 af 20. december 2005 om genåbning af fiskeriet efter brisling i ICES-afsnit III a fra fartøjer, der fører dansk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2099/2005 af 20. december 2005 om genåbning af fiskeriet efter kulmule i ICES-område V b (EF-farvande), VI, VII, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/2005 af 20. december 2005 om 60. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2101/2005 af 20. december 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2102/2005 af 20. december 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

38

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2004 om skattelettelser for virksomheder, der deltager i udstillinger i udlandet (meddelt under nummer K(2004) 4746)  ( 1 )

39

 

*

Kommissionens beslutning af 20. juli 2005 om en statsstøtteforanstaltning, som Tyskland har gennemført til fordel for kødforarbejdningsvirksomheden Greußener Salamifabrik GmbH (meddelt under nummer K(2005) 2725)

48

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Afgørelse EUPOL Kinshasa/2/2005 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité af 22. november 2005 om forlængelse af mandatet for missionschefen for EU-politimissionen i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo), EUPOL »Kinshasa«

57

 

*

Afgørelse EUPM/1/2005 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 25. november 2005 om udnævnelse af missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina

58

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/2005 af 19. december 2005 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ( EUT L 333 af 20.12.2005 )

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top