EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:327:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 327, 14. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 327

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
14. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2005 af 13. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2026/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 og de følgende år af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer fra Tyrkiet og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2027/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2028/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2029/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2030/2005 af 13. december 2005 om åbning for 2006 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2005 af 12. december 2005 om forbud mod fiskeri efter berycider i ICES-område III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2005 af 12. december 2005 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i ICES-område V, VI, VII og XII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

17

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Orientering om Den Franske Republiks og Republikken Ungarns erklæringer om deres accept af EF-Domstolens kompetence til at træffe præjudicielle afgørelser om de retsakter, der er omhandlet i artikel 35 i traktaten om Den Europæiske Union

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2005 om ændring af beslutning 2004/695/EF og 2004/840/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 4792)

20

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/888/FUSP af 12. december 2005 om specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer, som mistænkes for at være involveret i mordet på den tidligere libanesiske premierminister Rafiq Hariri

26

 

*

Fælles aktion 2005/889/FUSP af 12. december 2005 om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

28

 

*

Rådets afgørelse 2005/890/FUSP af 12. december 2005 om gennemførelse af fælles holdning 2004/179/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrien-området i Republikken Moldova

33

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top