EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:316:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 316, 02. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 316

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
2. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 af 29. november 2005 om toldsatser for bananer

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2005 af 1. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1966/2005 af 1. december 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2061/89 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1967/2005 af 1. december 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1968/2005 af 1. december 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1969/2005 af 1. december 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1970/2005 af 1. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1971/2005 af 1. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2005 om bemyndigelse til, at Frankrig forbyder markedsføring til slutbrugeren med henblik på såning eller plantning i visse områder af Frankrig af formeringsmateriale af Pinus pinaster Ait., der har oprindelse på den iberiske halvø og er uegnet til anvendelse i sådanne franske områder i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF (meddelt under nummer K(2005) 4534)

14

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2005 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Polen (meddelt under nummer K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2005 om ændring af beslutning 2005/734/EF om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko (meddelt under nummer K(2005) 4687)  ( 1 )

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2005/629/EF af 26. august 2005 om oprettelse af en videnskabelig, teknisk og økonomisk komité for fiskeri ( EUT L 225 af 31.8.2005 )

23

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2005 af 24. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 for så vidt angår en forenkling af mængderegistreringen og bestemmelser om særlige varebevægelser ( EUT 307 af 25.11.2005 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top