EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 312, 29. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 312

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
29. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1946/2005 af 14. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1947/2005 af 23. november 2005 om den fælles markedsordning for frø og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2358/71 og (EØF) nr. 1674/72

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1948/2005 af 28. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1949/2005 af 28. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1917/2000 for så vidt angår særlige varebevægelser og udeladelse af data om handelen i forbindelse med reparationstransaktioner

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2005 af 28. november 2005 om tilpasning af en række forordninger om markederne for korn, ris og kartoffelstivelse som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1951/2005 af 28. november 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

45

 

*

Kommissionens direktiv 2005/81/EF af 28. november 2005 om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder ( 1 )

47

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Europa-Parlamentet
Rådet
Kommissionen

 

*

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse af 4. november 2005 om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

49

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 8. november 2005 om ligestilling af visse tredjelandes kontrol med vedligeholdelsesavl og om ændring af beslutning 2003/17/EF

51

 

*

Rådets henstilling af 14. november 2005 om prioriterede foranstaltninger til fremme af samarbejdet på arkivområdet i Europa

55

 

*

Afgørelse EUPOL COPPS/1/2005 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske komité den 16. november 2005 om udnævnelse af missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

57

 

*

Rådets beslutning af 21. november 2005 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

58

 

*

Rådets afgørelse af 24. november 2005 om beskikkelse af et fransk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

59

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juli 2005 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen — Sag COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex (meddelt under nummer K(2005) 2672)

60

 

*

Kommissionens beslutning af 25. november 2005 om ændring af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2005) 4525)

63

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum durum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer K(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (meddelt under nummer K(2005) 2673)

67

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top