Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:307:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 307, 25. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 307

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
25. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1912/2005 af 23. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret fra Argentina, og som eventuelt har været genstand for en ønologisk behandling, der ikke er fastsat i forordning (EF) nr. 1493/1999

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1913/2005 af 23. november 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75, (EØF) nr. 2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr. 2529/2001 for så vidt angår undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet

2

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1914/2005 af 24. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2005 af 24. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1982/2004 for så vidt angår en forenkling af mængderegistreringen og bestemmelser om særlige varebevægelser

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2005 af 24. november 2005 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 25. november 2005

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1919/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1922/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1923/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1924/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødsektoren fra den 25. november 2005

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1925/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1926/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1927/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1928/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1929/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler)

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1930/2005 af 24. november 2005 om udstedelse af eksportlicenser for vin

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1931/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1932/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1933/2005 af 24. november 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1934/2005 af 24. november 2005 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

51

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2005 af 24. november 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

52

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 22. november 2005 om ændring af beslutning 2001/671/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af tages og tagdækningers udvendige brandmæssige egenskaber (meddelt under nummer K(2005) 4437)  ( 1 )

53

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/824/FUSP af 24. november 2005 om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina

55

 

*

Rådets fælles aktion 2005/825/FUSP af 24. november 2005 om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

59

 

*

Rådets fælles aktion 2005/826/FUSP af 24. november 2005 om oprettelse af et EU-politirådgivningshold (EUPAT) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top