EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:302:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 302, 19. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 302

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
19. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005 af 14. november 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indonesien, Taiwan, Thailand og Vietnam, om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Malaysia og Filippinerne og om endelig opkrævning af den midlertidige told

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1891/2005 af 14. november 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 3068/92 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af kaliumchlorid med oprindelse i Hviderusland, Rusland og Ukraine

14

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1892/2005 af 14. november 2005 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2005 af 18. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1894/2005 af 17. november 2005 om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område V b (EF-farvande), VI, VII, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1895/2005 af 18. november 2005 om begrænsning i anvendelsen af visse epoxyderivater i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1896/2005 af 18. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 887/2005 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Grækenland

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1897/2005 af 18. november 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

34

 

*

Kommissionens direktiv 2005/79/EF af 18. november 2005 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler ( 1 )

35

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 14. november 2005 om indgåelse af den internationale overenskomst af 2005 om olivenolie og spiseoliven

46

Den internationale overenskomst af 2005 om olivenolie og spiseoliven

47

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af tillægsprotokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

68

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 9. december 2004 om en fusions uforenelighed med fællesmarkedet i henhold til artikel 8, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 (»fusionsforordningen«) (Sag nr. COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP) (meddelt under nummer K(2004) 4715)  ( 1 )

69

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. oktober 2005 om godtagelse af tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af kaliumchlorid med oprindelse i Den Russiske Føderation

79

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top