EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:300:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 300, 17. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 300

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
17. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1866/2005 af 8. november 2005 om forlængelse af den delvise suspension af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 258/2005 på importen af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål med oprindelse i Kroatien og Ukraine

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1867/2005 af 16. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1868/2005 af 16. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1065/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1869/2005 af 16. november 2005 om udskiftning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1870/2005 af 16. november 2005 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1871/2005 af 16. november 2005 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1872/2005 af 15. november 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1873/2005 af 16. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren fra den 17. november 2005

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2005 af 16. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødsektoren fra den 17. november 2005

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2005 af 16. november 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1876/2005 af 16. november 2005 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1828/2005

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1877/2005 af 16. november 2005 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1761/2005

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1878/2005 af 16. november 2005 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1879/2005 af 16. november 2005 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

51

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

53

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

55

 

*

Rådets afgørelse af 7. november 2005 om udskiftning af medlemmer af Udvalget for Den Europæiske Socialfond

61

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/796/FUSP af 14. november 2005 om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten

64

 

*

Rådets fælles aktion 2005/797/FUSP af 14. november 2005 om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder

65

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top