EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:299:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 299, 16. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 299

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
16. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1858/2005 af 8. november 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Sydafrika og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1859/2005 af 14. november 2005 om visse restriktive foranstaltninger over for Usbekistan

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2005 af 15. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1861/2005 af 15. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1064/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det litauiske interventionsorgans besiddelse

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1862/2005 af 15. november 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det litauiske interventionsorgan med henblik på forarbejdning til mel i Fællesskabet

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1863/2005 af 15. november 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det lettiske interventionsorgan med henblik på forarbejdning til mel i Fællesskabet

40

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2005 af 15. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS nr. 1 og IAS nr. 32 og 39 ( 1 )

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1865/2005 af 15. november 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. november 2005

58

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

61

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

62

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 14. november 2005 om bemyndigelse af Tyskland til at fortsætte eksperimentet med en ny ønologisk fremgangsmåde (meddelt under nummer K(2005) 4376)

71

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/792/FUSP af 14. november 2005 om restriktive foranstaltninger over for Usbekistan

72

 

*

Rådets fælles holdning 2005/793/FUSP af 14. november 2005 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top