Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:296:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 296, 12. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 296

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
12. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1844/2005 af 11. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1845/2005 af 11. november 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af majs fra det tjekkiske interventionsorgan

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1846/2005 af 11. november 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 174. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1847/2005 af 11. november 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 174. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2005 af 11. november 2005 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 346. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1849/2005 af 11. november 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 30. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1850/2005 af 11. november 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 29. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1851/2005 af 11. november 2005 om koefficienter for korn, der eksporteres i form af Irish whiskey, for perioden 2005/2006

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2005 af 11. november 2005 om koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky, for perioden 2005/06

15

 

*

Kommissionens direktiv 2005/77/EF af 11. november 2005 om ændring af bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

17

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2005 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget

18

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 2. marts 2005 om Tysklands statsstøtte til fordel for Chemische Werke Piesteritz (meddelt under nummer K(2005) 427)  ( 1 )

19

 

*

Kommissionens beslutning af 11. november 2005 om ændring af beslutning 97/569/EF for så vidt angår optagelse af en virksomhed i Sydafrika på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af kødprodukter (meddelt under nummer K(2005) 4283)  ( 1 )

39

 

*

Kommissionens beslutning af 11. november 2005 om afvisning af at optage naled i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2005) 4351)  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens beslutning af 11. november 2005 om EF-tilskud for 2005 til dækning af Belgiens, Frankrigs og Nederlandenes udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(2005) 4356)

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top