Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:295:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 295, 11. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 295

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
11. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1826/2005 af 10. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1827/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 11. november 2005

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1829/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 12. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/2005 af 10. november 2005 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1834/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1835/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1836/2005 af 10. november 2005 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1837/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1838/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1840/2005 af 10. november 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1841/2005 af 10. november 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1842/2005 af 10. november 2005 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1808/2005 omhandlede licitation

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1843/2005 af 10. november 2005 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

36

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 6. juni 2005 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

37

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

38

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 3. maj 2005 om Tysklands påtænkte støtteforanstaltning vedrørende udbygning af den kommunale erhvervsinfrastruktur i henhold til del II, punkt 7, i den fælles rammeplan »Forbedring af de regionale erhvervsstrukturer« — Oprettelse og udbygning af industri-, teknologi- og iværksættercentre, der skal stille lokaler og fællesfaciliteter til rådighed for små og mellemstore virksomheder 2004-2006 (meddelt under nummer K(2005) 1315)  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens beslutning af 14. oktober 2005 om ændring af beslutning 2001/689/EF, 2002/231/EF og 2002/272/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer K(2005) 4102)  ( 1 )

51

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/784/FUSP af 7. november 2005 om forlængelse og ændring af afgørelse 1999/730/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Cambodja

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top