Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:274:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 274, 20. oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 274

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
20. oktober 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1706/2005 af 19. oktober 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1707/2005 af 18. oktober 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1709/2005 af 19. oktober 2005 om fastsættelse for produktionsåret 2004/05 af den anslåede olivenolieproduktion og det enhedsbeløb for produktionsstøtten, der kan udbetales som forskud

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1710/2005 af 19. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2138/97 om afgrænsning af de homogene produktionszoner for olivenolie

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1711/2005 af 19. oktober 2005 om fastsættelse af udbyttet af oliven og olivenolie for produktionsåret 2004/05

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1712/2005 af 19. oktober 2005 om ændring af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

75

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2005 af 19. oktober 2005 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter

77

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1714/2005 af 19. oktober 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

78

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1715/2005 af 19. oktober 2005 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

80

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1716/2005 af 19. oktober 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren fra den 20. oktober 2005

82

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1717/2005 af 19. oktober 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødsektoren fra den 20. oktober 2005

84

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1718/2005 af 19. oktober 2005 om ændring af restitutionerne for visse varer fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

86

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 7. juni 2005 om ophævelse af beslutning 2005/136/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Nederlandene

89

 

*

Rådets beslutning af 20. september 2005 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

91

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 17. oktober 2005 om supplerende krav til overvågning af aviær influenza hos vilde fugle (meddelt under nummer K(2005) 3877)  ( 1 )

93

 

*

Kommissionens beslutning af 17. oktober 2005 om godkendelse af medlemsstaternes programmer til gennemførelse i 2005 af undersøgelser for aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle og om regler for rapportering og berettigelse til EF-tilskud til finansiering af udgifterne til gennemførelse af disse programmer (meddelt under nummer K(2005) 3920)  ( 1 )

95

 

*

Kommissionens beslutning af 19. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med mistanke om højpatogen aviær influenza i Tyrkiet og om ophævelse af beslutning 2005/705/EF (meddelt under nummer K(2005) 4135)  ( 1 )

102

 

*

Kommissionens beslutning af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko (meddelt under nummer K(2005) 4163)  ( 1 )

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top