EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:266:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 266, 11. oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 266

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
11. oktober 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1645/2005 af 6. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2603/2000 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Indien

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1646/2005 af 6. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2604/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i bl.a. Indien

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1647/2005 af 10. oktober 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/2005 af 10. oktober 2005 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af hvidt sukker, som er i det belgiske interventionsorgans besiddelse

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1649/2005 af 10. oktober 2005 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af hvidt sukker, som er i det polske interventionsorgans besiddelse

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1650/2005 af 10. oktober 2005 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af hvidt sukker, som er i det italienske interventionsorgans besiddelse

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1651/2005 af 10. oktober 2005 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af hvidt sukker, som er i det ungarske interventionsorgans besiddelse

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1652/2005 af 10. oktober 2005 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af hvidt sukker, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2005 af 10. oktober 2005 om åbning af toldkontingenter og om fastsættelse af den told, der skal anvendes inden for disse toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Algeriet

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1654/2005 af 10. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering ( 1 )

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/2005 af 10. oktober 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1656/2005 af 10. oktober 2005 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1657/2005 af 10. oktober 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1658/2005 af 10. oktober 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

56

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 28. juli 2005 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Italien

57

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

59

 

*

Rådets afgørelse af 3. oktober 2005 om ændring af protokollen vedrørende statutten for Domstolen med henblik på fastsættelse af betingelser og begrænsninger for Domstolens fornyede prøvelse af afgørelser truffet af Retten i Første Instans

60

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. september 2005 om ændring af afgørelse 2000/745/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i bl.a. Indien

62

 

*

Kommissionens henstilling af 19. september 2005 om opsplitning af regnskaber og omkostningsregnskabssystemer i henhold til rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation ( 1 )

64

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top