EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:254:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 254, 30. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 254

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
30. september 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1577/2005 af 29. september 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1578/2005 af 29. september 2005 om nedsættelse for produktionsåret 2005/06 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1579/2005 af 29. september 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2005 af 29. september 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på det spanske marked af majs fra det ungarske interventionsorgan

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1581/2005 af 29. september 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på det spanske marked af blød hvede fra det ungarske interventionsorgan

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1582/2005 af 29. september 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på det spanske marked af byg fra det tyske interventionsorgan

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1583/2005 af 29. september 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på det spanske marked af majs fra det slovakiske interventionsorgan

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1584/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1585/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1587/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1588/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1589/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1590/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 30. september 2005

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1592/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1593/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 7. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1594/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1595/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1596/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1597/2005 af 29. september 2005 om udstedelse af eksportlicenser for vin

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1598/2005 af 29. september 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1599/2005 af 29. september 2005 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

55

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1600/2005 af 29. september 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

56

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 13. juni 2005 om undertegnelse af tillægsprotokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union

57

Tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet som følge af Den Europæiske Unions udvidelse

58

 

*

Rådets beslutning af 20. september 2005 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer ( 1 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top