Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:214:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 214, 19. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 214

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
19. august 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1355/2005 af 18. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2005 af 18. august 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår oxolinsyre og morantel ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1357/2005 af 18. august 2005 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Chevrotin) — (BOB)

6

 

*

Kommissionens forordning nr. 1358/2005 af 18. august 2005 om fastsættelse for produktionsåret 2005/06 af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2005 af 18. august 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2390/1999 om form og indhold af de regnskabsoplysninger, der skal forelægges for Kommissionen i forbindelse med regnskabsafslutningen for EUGFL, Garantisektionen, samt i forbindelse med kontrol og udarbejdelse af overslag

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2005 af 18. august 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 817/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)

55

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1361/2005 af 17. august 2005 om forbud mod fiskeri efter brosme i ICES-område V, VI og VII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

57

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/2005 af 18. august 2005 om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i ICES-område V, VI og VII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

59

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/2005 af 18. august 2005 om forbud mod fiskeri efter byrkelange i ICES-område VI og VII (EF-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

61

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 17. august 2005 om midlertidig godkendelse af ordningerne i Storbritannien og Nordirland i Det Forenede Kongerige for identifikation og registrering af får og geder i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (meddelt under nummer K(2005) 3122)

63

 

*

Kommissionens beslutning af 18. august 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF med henblik på at fastsætte de maksimale koncentrationsværdier for visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (meddelt under nummer K(2005) 3143)

65

 

*

Kommissionens beslutning af 18. august 2005 om sjette ændring af beslutning 2004/122/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i en række lande i Asien (meddelt under nummer K(2005) 3183)  ( 1 )

66

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top