EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:203:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 203, 04. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 203

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
4. august 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1280/2005 af 3. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2005 af 3. august 2005 om forvaltning af fiskerilicenser og om, hvilke oplysninger fiskerilicenserne mindst skal indeholde

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2005 af 3. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 for at tage hensyn til Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1283/2005 af 3. august 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1284/2005 af 3. august 2005 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1285/2005 af 3. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1286/2005 af 3. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

17

 

 

Domstolen

 

*

Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 29. juli 2005 om udnævnelse af fire medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

22

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2005 af 29. juli 2005 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2005 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes ( EUT L 200 af 30.7.2005 )

23

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top