EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:183:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 183, 14. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 183

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
14. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005 af 12. juli 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Vietnam og om ændring af forordning (EF) nr. 1524/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1096/2005 af 13. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1097/2005 af 12. juli 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1098/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

45

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1099/2005 af 13. juli 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet ( 1 )

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse for produktionsåret 2005/06 af den minimumspris, der skal betales producenterne for uforarbejdede tørrede figner, og produktionsstøtten for tørrede figner

63

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1101/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse for produktionsåret 2005/06 af støtten for pærer bestemt til forarbejdning

64

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/2005 af 13. juli 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på at tage højde for ændringerne af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

65

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1103/2005 af 13. juli 2005 om ansøgninger om importlicens for ris fra Egypten under toldkontingentet for 2005 i forordning (EF) nr. 955/2005

67

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af det delkontingent III for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2375/2002

68

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1105/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren fra den 14. juli 2005

69

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1106/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødsektoren fra den 14. juli 2005

71

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/2005 af 13. juli 2005 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

73

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1108/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

76

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

78

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2005 af 13. juli 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

79

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2005 om ændring af beslutning 97/757/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Madagaskar, for så vidt angår udpegelsen af den kompetente myndighed og modellen til sundhedscertifikat (meddelt under nummer K(2005) 2513)  ( 1 )

84

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2005 om ændring af beslutning 2002/472/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer fra Republikken Bulgarien (meddelt under nummer K(2005) 2454)  ( 1 )

88

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2005 om særlige betingelser for import af fiskevarer fra Algeriet (meddelt under nummer K(2005) 2533)  ( 1 )

92

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2005 om særlige betingelser for import af fiskevarer fra Bahamas (meddelt under nummer K(2005) 2518)  ( 1 )

99

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2005 om særlige betingelser for import af fiskevarer fra Grenada (meddelt under nummer K(2005) 2545)  ( 1 )

104

 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 2005 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum, for så vidt angår Algeriet, Bahamas og Grenada (meddelt under nummer K(2005) 2551)  ( 1 )

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top