Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:172:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 172, 05. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 172

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
5. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1039/2005 af 21. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1907/90 for så vidt angår mærkning af æg

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2005 af 4. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker ( 1 )

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2005 af 29. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ( 1 )

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2005 af 4. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2808/98 for så vidt angår fastsættelsen af den udløsende begivenhed for vekselkursen for støtte henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1782/2003 og om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004

76

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1045/2005 af 4. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2760/98 om gennemførelse af et program for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af Phare-programmet

78

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1046/2005 af 4. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 958/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/286/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Republikken Bulgarien og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000

79

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1047/2005 af 4. juli 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

81

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/481/FUSP af 13. juni 2005 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

83

Aftale mellem Ukraine og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

84

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top