Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:164:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 164, 24. juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 164

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
24. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 953/2005 af 21. juni 2005 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2005 af 23. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 956/2005 af 23. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 411/88 om den metode og den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 957/2005 af 23. juni 2005 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 846/2005

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2005 af 23. juni 2005 om ikke at gennemføre den 30. dellicitation for hvidt sukker, der er afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 959/2005 af 23. juni 2005 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 962/2005 af 23. juni 2005 om udstedelse af eksportlicenser for vin

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2005 af 23. juni 2005 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 803/2005

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2005 af 23. juni 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1210/2004, for produktionsåret 2004/05

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 965/2005 af 23. juni 2005 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 966/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 970/2005 af 23. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

36

 

*

Kommissionens direktiv 2005/43/EF af 23. juni 2005 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 4/2005 af 13. april 2005 om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond

46

 

*

Rådets beslutning af 13. juni 2005 om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

48

 

*

Rådets afgørelse af 13. juni 2005 om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget

49

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. juni 2005 om oprettelse af en netværksgruppe for udveksling og koordinering af oplysninger om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder

50

 

*

Kommissionens beslutning af 21. juni 2005 om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2005) 1827)  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juni 2005 om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73), der er genetisk modificeret med henblik på tolerance over for herbicidet glyphosat (meddelt under nummer K(2005) 1838)  ( 1 )

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top