EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:152:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 152, 15. juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 152

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
15. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 af 13. juni 2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1727/2003

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 890/2005 af 14. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2005 af 14. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 458/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 892/2005 af 14. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 462/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 893/2005 af 14. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1520/2000 for så vidt angår visse beløb fastsat i forordningens artikel 14

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 894/2005 af 14. juni 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1210/2004, for produktionsåret 2004/05

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 895/2005 af 14. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

16

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 10. juni 2005 om ophævelse af beslutning 2005/63/EF om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (meddelt under nummer K(2005) 1705)  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens beslutning af 10. juni 2005 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (meddelt under nummer K(2005) 1707)  ( 1 )

19

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juni 2005 om ændring af beslutning 2005/131/EF for så vidt angår tilskud i 2005 til et EF-referencelaboratorium i Det Forenede Kongerige på veterinær- og sundhedsområdet (biologiske risici) (meddelt under nummer K(2005) 1711)

20

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/440/FUSP af 13. juni 2005 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2002/829/FUSP

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top