EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:131:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 131, 25. maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 131

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
25. maj 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 778/2005 af 23. maj 2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af magnesiumoxid med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 779/2005 af 23. maj 2005 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af siliciumcarbid med oprindelse i Ukraine

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2005 af 24. maj 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 781/2005 af 24. maj 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 782/2005 af 24. maj 2005 om formatet for indberetning af resultater inden for affaldsstatistik ( 1 )

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 783/2005 af 24. maj 2005 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik ( 1 )

38

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 784/2005 af 24. maj 2005 om undtagelser fra bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik for så vidt angår Litauen, Polen og Sverige ( 1 )

42

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Afgørelse nr. 1/2005 truffet af den blandede landbrugskomité, der blev oprettet ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 25. februar 2005 om appendiks 1, afsnit B, nr. 9, til bilag 7

43

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 ( EUT L 25 af 28.1.2005 )

45

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF ( EUT L 306 af 22.11.2003 )

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top