EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:099:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 99, 19. april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
19. april 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 597/2005 af 18. april 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 598/2005 af 18. april 2005 om bud for udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2032/2004 omhandlede licitation

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2005 af 18. april 2005 om bud for udførsel af sleben rundkornet, sleben middelkornet og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2031/2004 omhandlede licitation

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2005 af 18. april 2005 om henholdsvis ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer, foreløbig godkendelse af et tilsætningsstof og permanent godkendelse af visse tilsætningsstoffer til foderstoffer (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2005 af 18. april 2005 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 602/2005 af 18. april 2005 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

11

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 15. april 2005 om midlertidig handel med frø af arten Glycine max, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 2002/57/EF (meddelt under nummer K(2005) 1137)  (1)

13

 

*

Kommissionens beslutning af 18. april 2005 om forlængelse af den begrænsede godkendelse af »RINAVE — Registro Internacional Naval, SA« (meddelt under nummer K(2005) 1156)  (1)

15

 

*

Afgørelse nr. 1/2005 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada af 21. marts 2005 om gensidig anerkendelse om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan i sektorbilaget om fritidsfartøjer

16

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top