Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 69, 16. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 69

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
16. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 424/2005 af 15. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2005 af 15. marts 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 426/2005 af 15. marts 2005 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre til beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 427/2005 af 15. marts 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. marts 2005

34

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/215/EF:
Rådets afgørelse af 17. februar 2005 om beskikkelse af ti franske medlemmer af og seks franske suppleanter til Regionsudvalget

37

 

 

Kommissionen

 

*

2005/216/EF:
Kommissionens beslutning af 9. marts 2005 om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår fritagelser fra udtransportforbuddet for indenlandske flytninger af dyr (meddelt under nummer K(2005) 544)
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/EF:
Kommissionens beslutning af 9. marts 2005 om fastsættelse af dyresundhedsmæssige betingelser og krav om udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af koembryoner til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2005) 543)
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/EF:
Kommissionens beslutning af 11. marts 2005 om særlige betingelser for import af fiskevarer fra Saudi-Arabien (meddelt under nummer K(2005) 563)
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/EF:
Kommissionens beslutning af 11. marts 2005 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum, for så vidt angår Saudi-Arabien (meddelt under nummer K(2005) 564)
 ( 1 )

55

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/220/FUSP af 14. marts 2005 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2004/500/FUSP

59

 

*

Rådets afgørelse 2005/221/FUSP af 14. marts 2005 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2004/306/EF

64

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA af 24. februar 2005 om angreb på informationssystemer

67

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 398/2005 af 10. marts 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld ( EUT L 65 af 11.3.2005 )

72

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 2003/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder ( EUT L 261 af 6.8.2004 )

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top