EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:063:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 63, 10. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 63

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
10. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 390/2005 af 7. marts 2005 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2005 af 9. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2005 af 8. marts 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 393/2005 af 9. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 394/2005 af 8. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 395/2005 af 9. marts 2005 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1206/2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød bestemt til forarbejdning

20

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet
Kommissionen

 

*

2005/192/EF, Euratom:
Rådets og Kommissionens afgørelse af 21. februar 2005 om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

21

 

 

Kommissionen

 

*

2005/193/EF:
Kommissionens beslutning af 8. marts 2005 om ændring af beslutning 2004/475/EF om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Slovenien (meddelt under nummer K(2005) 518)
 ( 1 )

23

 

*

2005/194/EF:
Kommissionens beslutning af 8. marts 2005 om fjerde ændring af beslutning 2004/122/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i en række lande i Asien (meddelt under nummer K(2005) 521)
 ( 1 )

25

 

*

2005/195/EF:
Kommissionens beslutning af 9. marts 2005 om delvis manglende opfyldelse af de væsentlige sikkerhedskrav i Rådets direktiv 88/378/EØF for så vidt angår standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber« (meddelt under nummer K(2005) 542)
 ( 1 )

27

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 371/04/KOL af 15. december 2004 om niogfyrretyvende ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved sletning af kapitel 26 i de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top