Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:057:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 57, 03. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 57

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
3. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2005 af 2. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2005 af 2. marts 2005 om godkendelse uden tidsbegrænsning af visse tilsætningsstoffer og tilladelse til nye anvendelser af allerede godkendte tilsætningsstoffer til foderstoffer (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2005 af 2. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 94/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2005 af 2. marts 2005 om afholdelse af offentlige udbud af vinalkohol med henblik på at anvende den som bioethanol i EF

15

 

*

Kommissionens direktiv 2005/16/EF af 2. marts 2005 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

19

 

*

Kommissionens direktiv 2005/17/EF af 2. marts 2005 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 92/105/EØF for så vidt angår plantepas

23

 

*

Kommissionens direktiv 2005/18/EF af 2. marts 2005 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

25

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 163 af 30.4.2004)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top