Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:055:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 55, 01. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 55

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
1. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2005 af 28. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 343/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 344/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 345/2005 af 28. februar 2005 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 346/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 347/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 348/2005 af 28. februar 2005 om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår gyldighedsperioden for eksportlicenser med forudfastsættelse af eksportrestitutionen for mælk og mejeriprodukter

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2005 af 28. februar 2005 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 352/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. marts 2005

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. marts 2005

32

 

*

Kommissionens direktiv 2005/13/EF af 21. februar 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF vedrørende emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF vedrørende typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer ( 1 )

35

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/165/EF:
Rådets afgørelse af 17. februar 2005 om beskikkelse af to belgiske medlemmer af og en belgisk suppleant til Regionsudvalget

55

 

 

Kommissionen

 

*

2005/166/EF:
Kommissionens beslutning af 10. februar 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (meddelt under nummer K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/EF:
Kommissionens afgørelse af 28. februar 2005 om EF-tilskud til offentliggørelse på cd-rom af protokollen fra OIE's globale konference om dyrevelfærd i februar 2004

92

 

*

2005/168/EF:
Afgørelse nr. 1/2003 truffet af den fælles forvaltningskomité nedsat i henhold til associeringsaftalen og SPS-aftalen mellem EU og Chile af 24. oktober 2003 vedrørende forretningsorden for den fælles forvaltningskomité (FFK) nedsat i henhold til associeringsaftalen og SPS-aftalen mellem EU og Chile

93

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top