EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:047:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 47, 18. februar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 47

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
18. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2005 af 17. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2005 af 17. februar 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 18. februar 2005

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 269/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 274/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 276/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2275/2004 omhandlede licitation

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 277/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2276/2004 omhandlede licitation

23

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/135/EF:
Rådets beslutning af 11. maj 2004 om ophævelse af beslutningen om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

24

 

*

2005/136/EF:
Rådets beslutning af 2. juni 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Nederlandene

26

 

 

Kommissionen

 

*

2005/137/EF:
Kommissionens beslutning af 15. oktober 2003 om regionen Valloniens deltagelse i Carsid SA (meddelt under nummer K(2003) 3527)
 ( 1 )

28

 

*

2005/138/EF:
Kommissionens beslutning af 16. februar 2005 om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår flytninger af dyr ud af og inden for en spærrezone i Portugal i forbindelse med udbrud af bluetongue i Portugal (meddelt under nummer K(2005) 335)
 ( 1 )

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top