EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:029:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 29, 02. februar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 29

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
2. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 172/2005 af 18. januar 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse for perioden 28. februar 2004 til 31. december 2004 af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 173/2005 af 24. januar 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene, hvad angår forlængelse af Peace-programmets varighed og tildeling af nye forpligtelsesbevillinger

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 174/2005 af 31. januar 2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 175/2005 af 1. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 176/2005 af 1. februar 2005 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/76/EF:
Rådets afgørelse af 22. november 2004 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne og foreløbig anvendelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse for perioden 28. februar 2004 til 31. december 2004 af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

20

Aftale i form af brevveksling om forlængelse for perioden 28. februar 2004 til 31. december 2004 af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

22

 

 

Kommissionen

 

*

2005/77/EF:
Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om Det Forenede Kongeriges støtteordning til fordel for skattebegunstigede selskaber (Qualifying Companies) i Gibraltar (meddelt under nummer K(2004) 928)
 ( 1 )

24

 

*

2005/78/EF, Euratom:
Kommissionens afgørelse af 1. februar 2005 om ændring af afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom

39

 

*

2005/79/EF:
Afgørelse nr. 1/2005 truffet af Den Blandede Komité EF-Schweiz af 1. februar 2005 om udskiftning af tabel III og IV, litra b), i protokol nr. 2

42

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/80/FUSP af 31. januar 2005 om forlængelse af gyldigheden og ændring af fælles holdning 2004/133/FUSP om restriktive foranstaltninger over for ekstremister i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

45

 

*

Rådets afgørelse 2005/81/FUSP af 31. januar 2005 om forlængelse af mandatet for missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina

48

 

*

Rådet fælles holdning 2005/82/FUSP af 31. januar 2005 om ophævelse af fælles holdning 2002/401/FUSP om Nigeria, 2002/495/FUSP om Angola, 2002/830/FUSP om Rwanda og 2003/319/FUSP om Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo

49

 

*

Rådets afgørelse 2005/83/FUSP af 31. januar 2005 om gennemførelse af fælles holdning 2004/293/FUSP om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

50

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2005 af 21. januar 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge uafskallet ris, som det græske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked ( EUT L 20 af 22.1.2005 )

57

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2005 af 31. januar 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. februar 2005 ( EUT L 28 af 1.2.2005 )

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top