EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:021:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 21, 25. januar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 21

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
25. januar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2005 af 24. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2005 af 24. januar 2005 om definitionen af medlemsstaternes økonomiske område med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 110/2005 af 24. januar 2005 om udligningsgodtgørelse til producentorganisationer for tun leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. oktober-31. december 2003

5

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Europa-Parlamentet

 

*

2005/46/EF, Euratom:
Europa-Parlamentets afgørelse af 11. januar 2005 om udnævnelse af Den Europæiske Ombudsmand

8

 

 

Rådet

 

*

2005/47/EF:
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om ændring af afgørelse 2000/24/EF for at tage højde for udvidelsen af Den Europæiske Union og den europæiske naboskabspolitik

9

 

*

2005/48/EF:
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til visse typer af projekter i Rusland, Ukraine, Moldova og Belarus

11

 

*

2005/49/EF, Euratom:
Rådets afgørelse af 18. januar 2005 om forretningsordenen for det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 3, stk. 3, i bilag I til protokollen vedrørende statutten for Domstolen

13

 

 

Kommissionen

 

*

2005/50/EF:
Kommissionens beslutning af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2005) 34)
 ( 1 )

15

 

*

2005/51/EF:
Kommissionens beslutning af 21. januar 2005 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at dispensere fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for import af jord forurenet med pesticider eller persistente organiske miljøgifte med henblik på rensning (meddelt under nummer K(2005) 92)

21

 

 

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

 

*

2005/52/EF, Euratom:
Andet ændringsbudget fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) for 2004

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top