EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 375, 23. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 375

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
23. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2217/2004 af 22. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og af forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2218/2004 af 22. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2219/2004 af 22. december 2004 om bud indgivet til den licitation over tilskud til forsendelse af afskallet langkornet B-ris til Île de la Réunion, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2033/2004

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2220/2004 af 22. december 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2221/2004 af 22. december 2004 om tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2005 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

9

 

*

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/889/EF:
Rådets afgørelse af 16. november 2004 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

19

 

*

2004/890/EF:
Rådets afgørelse af 20. december 2004 om Det Europæiske Fællesskabs udtrædelse af konventionen om fiskeri og bevaring af de levende rigdomskilder i Østersøen og Bælterne

27

 

 

Kommissionen

 

*

2004/891/EF:
Kommissionens afgørelse af 19. november 2004 om afslutning af undersøgelsesproceduren vedrørende Canadas handelshindrende praksis i forbindelse med visse geografiske betegnelser for vin (meddelt under nummer K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EF:
Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om ændring af beslutning 2004/614/EF for så vidt angår anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i Sydafrika (meddelt under nummer K(2004) 5011)
 ( 1 )

30

 

*

2004/893/EF:
Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om midlertidig handel med sædekorn af arten Secale cereale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer K(2004) 5027)
 ( 2 )

31

 

*

2004/894/EF:
Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum aestivum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer K(2004) 5028)
 ( 2 )

33

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 226/2004 af 10. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter ( EUT L 39 af 11.2.2004 )

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top