Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:362:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 362, 09. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 362

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
9. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2090/2004 af 8. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2091/2004 af 6. december 2004 om indstilling af fiskeri efter almindelig tunge fra fartøjer, der fører fransk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2004 af 8. december 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2093/2004 af 8. december 2004 om fastsættelse af den disponible mængde for første halvår af 2005 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til toldkontingenter, som Kommissionen har åbnet alene på basis af en licens

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2094/2004 af 8. december 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for 10 000 t havrekerner, bearbejdet på anden måde, henhørende under KN-kode 1104 22 98

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2095/2004 af 8. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 581/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør og af forordning (EF) nr. 582/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver

14

 

*

Meddelelse om, fra hvilken dato nr. 34) og 35) i Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker finder anvendelse

16

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/841/EF:
Kommissionens beslutning af 7. april 2004 vedrørende en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 i sag COMP/A.38284/D2 — Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (meddelt under nummer K(2004) 1307)

17

 

*

2004/842/EF:
Kommissionens beslutning af 1. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter (meddelt under nummer K(2004) 4493)
 ( 1 )

21

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2004/843/FUSP af 26. juli 2004 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

28

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top